Wartości

Bezpieczeństwo - bezpieczeństwo pracowników Sirio Polska, klientów, gości jest naszym priorytetem.

Ciągłe doskonalenie - stale poprawiamy i polepszamy nasze procesy, działania i zasoby.

Uczciwość i prawość - we wszystkim co robimy postępujemy w sposób uczciwy i rzetelny. Przestrzegamy i egzekwujemy obowiązujące prawo.

Doświadczenie i profesjonalizm - korzystamy z naszego doświadczenia i wiedzy specjalistycznej oraz najlepszych praktyk.

Praca zespołowa - razem dążymy do osiągnięcia celów korzystając jak najlepiej z potencjału naszych pracowników.

Innowacyjność- systematycznie poszukujemy nowych rozwiązań technicznych dla zapewnienia usług na najwyższym, światowym poziomie.

Zadowolenie klienta - satysfakcja naszych klientów ze świadczonych usług jest jednym z głównych wyznaczników naszej działalności.