Ochrona Osób i Mienia

Sirio Polska zapewnia swoim klientom stałe poczucie bezpieczeństwa, pozwalając im skupić się na realizacji standardowej działalności. Wykwalifikowany personel ochrony zapewnia całkowity nadzór nad dostępem do ochranianych obiektów, aktywną działalność prewencyjną i operacyjną w zakresie ochrony wszystkich osób oraz mienia klientów, gości oraz pracowników. Wspiera również bieżący obrót materiałowy u kluczowych klientów w ramach ścisłej współpracy z nimi w tym zakresie.

Pracownicy ochrony posiadają wymagane prawem kwalifikacje i regularnie uczestniczą w specjalistycznych szkoleniach. Personel Sirio Polska charakteryzuje wysoka kultura, bogate doświadczenie, respekt i szacunek wobec wszystkich klientów.

Sirio Polska wyposażona jest w nowoczesny sprzęt zapewniający profesjonalną ochronę powierzonego mienia, nieustannie dokonuje odpowiedniej oceny ryzyka i analizy zagrożeń w zakresie zabezpieczenia osób i mienia proponując klientom odpowiednie środki zaradcze i zabezpieczenia techniczne adekwatne do aktualnej sytuacji i zagrożeń.

Zakres usług Sirio Polska w obszarze ochrony osób i mienia obejmuje przede wszystkim:

  • stały nadzór nad powierzonym mieniem,
  • kontrolę dostępu uwzględniającą weryfikację tożsamości pracowników, klientów i gości,
  • kontrola dokumentów i pojazdów podczas wwozu i wywozu towarów
  • efektywne wykorzystywanie systemów monitoringu wizyjnego oraz innych systemów alarmowych i ochrony peryferyjnej,
  • aktywne działania patrolowe na terenie ochranianych obiektów,
  • kontrolę przestrzegania przepisów w zakresie ochrony, bezpieczeństwa pożarowego i BHP zgodnie z wymaganiami i potrzebami naszych klientów,
  • nadzór nad bezpieczeństwem transportu materiałów produkcyjnych oraz wyrobów gotowych głównie drogą kolejową.